Tornar a actualitat Notícies

Reunió del Patronat, del Consell de Mecenatge i del Grup de la Llei de Mecenatge amb l’assistència de la consellera de Cultura

21/06/2022

El dimarts 21 de juny s’ha reunit el Patronat de la Fundació Catalunya Cultura, l’òrgan de govern i administració que integren les empreses fundadores i impulsores de l’entitat. Posteriorment, s’ha celebrat una trobada  amb els representants del Consell de Mecenatge i del Grup de Treball de la Llei de Mecenatge. A aquesta sessió conjunta, que ha tingut lloc a IESE Business School Barcelona, ha assistit la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Treball, Albert Castellanos.

A banda de tractar els punts ordinaris de l’ordre del dia i de debatre les línies d’actuació per aquest 2022, s’ha presentat als assistents el Pla Estratègic de la Fundació i l’Estudi d’Impacte, que ha realitzat l’empresa Relevance Marketing.

Pel que fa al Pla Estratègic, la redacció d’aquest full de ruta coincideix amb un moment de creixement de l’entitat en què afronta el repte d’ampliar el nombre d’empreses i institucions que donen suport a la cultura.

Quant a l’Estudi d’Impacte, ha analitzat quina valoració fan de la Fundació els col·lectius que participen en els seus projectes i activitats. La finalitat d’aquest document ha estat principalment avaluar les actuacions que s’han dut a terme i poder introduir millores en els casos necessaris.


 5 conclusions de l’Estudi d’Impacte

                     

1- La tasca que desenvolupa la Fundació Catalunya Cultura és molt necessària per impulsar la col·laboració entre el món de la cultura, l’empresa i la societat civil; els diferents grups enquestats la valoren en més de 9,4/10 punts de mitjana.

2- Una iniciativa com el Programa IMPULSA CULTURA (PIC) és essencial per als projectes culturals, amb una valoració mitjana de 9,32/10 punts.

3- El 76,4 % dels participants del PIC consideren que el Programa els ha ajudat en la seva proposta cultural de manera notable o excel·lent.

4- Les empreses valoren molt positivament (9,31/10) que la Fundació assumeixi el rol de lideratge per canviar l’actual Llei de Mecenatge.

5- El nombre de notícies sobre l’activitat de la Fundació, que fins al mes de juny s’ha difós en mitjans o en canals de comunicació d’altres institucions, s’ha incrementat 3,4 vegades respecte al mateix període de l’any passat.