Tornar a actualitat Entrevistes

Pau Bestit: “L’aliança entre empresa i cultura ha de recuperar la intensitat dels moments més significatius de la nostra història”

20/07/2021

L’economista Pau Bestit és vocal i tresorer de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Quina visió té de la relació que es pot establir entre món empresarial i la cultura?

Jo diria que la relació entre l’empresa i la cultura hi ha estat sempre, i això ho podem advertir al llarg de la nostra història en totes les etapes. La cultura en general, en les seves diferents disciplines, ha comptat amb el suport empresarial des d’un vessant de col·laboració, des del finançament, com impulsor d’iniciatives en l’educació, l’organització d’esdeveniments, la promoció del talent… Ha estat una aliança que ha tingut els seus moments àlgids i en altres no tant, però que sempre s’ha mantingut.

La cultura ofereix a l’empresa moltes oportunitats a nivell de projecció, d’inversió, creativitat, de sensibilització amb l’entorn, d’apropament a la societat i moltes altres coses i experiències. L’empresa a la cultura n’hi ofereix d’altres com finançament, promoció, visió empresarial en el desenvolupament de projectes i capacitat de gestió, rendibilitat i visibilitat.

Crec que el que cal, en un moment com l’actual i atenent a la nostra tradició, és fer que aquesta relació torni a tenir la intensitat que va tenir en els moments més significatius de la nostra història.

 

Què suposa per vostè formar part del Consell de Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura?

La Cambra de Comerç sempre ha tingut  un gran lligam amb la cultura i el seu patrimoni material i  immaterial n’és un exemple. En aquest sentit, la Cambra té la capacitat per participar en aquelles entitats i organismes de caràcter públic i privat que, alineats amb les seves finalitats i objectius, contribueixen al desenvolupament econòmic i empresarial, des de l’interès general, però tenint en compte la contribució dels diferents sectors a aquest.

Així, doncs, la Cambra ha considerat que la Fundació contribueix a aquest objectiu i és un entorn adequat per impulsar iniciatives amb la visió empresarial que la Cambra representa.

 

Què representa per l’empresa el suport a la cultura?

Com he dit abans, suposa una oportunitat de projecció i d’implicació en la societat i el seu desenvolupament sostenible més enllà de l’estricta i pròpia activitat empresarial. Suposa contribuir a un propòsit que incideix positivament en el desenvolupament de les persones, alineat amb l’agenda 2020-2023 de Nacions Unides.