Tornar a actualitat Entrevistes

Entrevista a Sergi Ferrer-Salat, president de la Fundació de Música Ferrer-Salat

02/07/2019

Per què la Fundació de Música Ferrer-Salat va decidir formar part de la Fundació Catalunya Cultura? 

Considerem que és fonamental contribuir a sensibilitzar el teixit empresarial de la importància del mecenatge cultural. Una societat culta és una societat més cohesionada, equitativa, i social. El fet que una de les funcions de la Fundació Catalunya Cultura sigui aquesta, nosaltres ens hi sumem posant el nostre granet de sorra.

 

Per què creieu que és important apostar pel mecenatge i més concretament pel mecenatge cultural?  

Sensibilitzar sobre la transcendència de la cultura transforma a la gent  a ser més sensible, culta, més educada, més oberta al món; és una qüestió que es retro-alimenta. D’aquesta manera contribueixes a cohesionar i a lluitar contra les desigualtats socials, (com més desigual, pitjor per tots) i la millor manera és apostar per l’educació, per la ciència i per la cultura.

 

Quines raons donaria al sector empresarial perquè se sumés a la f (  )?

Hem de treballar perquè no hi hagi desigualtats socials, perquè el final acaba afectant a tothom, tant el ric com el pobre. Si no tens cultura ni sensibilitat i no tens una classe mitjana que et fa de coixí amb condicions socials i culturals adequades, acabes vivint en la teva petita gàbia d’or i això acaba afectant a tot el conjunt de la societat. Apostant per la cultura contribueixes que la societat funcioni millor i sigui més equilibrada, sostenible, educada i culta.

 

Estadísticament gairebé tothom presumeix de ser proper a la cultura, però en contrapartida falta que la gent la consumeixi. Què creu que es deu aquesta dicotomia?  

No acabo d’estar d’acord amb aquesta afirmació, de totes maneres reitero que el que fa falta és sensibilització i fer que la cultura sigui el més assequible possible ­­­(No vull dir que sigui gratuïta, ni que tot ha de ser cultura), sinó que requereix un cert esforç per accedir a la cultura. Una possible causa d’aquesta manca de consum cultural pot extrapolar-se al consum de les xarxes socials.  Un afecte altament nociu per les noves generacions.

 

La digitalització de les empreses ja no és parlar d’innovació, sinó d’un model de transformació consolidat. Què creu que caldria consolidar en el món cultural?

La comunicació i sensibilització de la importància històrica que ha tingut la cultura per consolidar la democràcia. Les noves generacions creixen cada vegada més allunyades de la cultura.

 

Creu que el talent cultural pot ajudar a millorar la cultura d’empresa? O en el seu management? Per què?

Tot el que sigui d’alguna forma consumir cultura, sensibilitzar i educar en l’àmbit social també ho és a nivell d’empresa. L’empresa no deixa de ser un reflex de la societat. Tot el que sigui tenir el capital humà d’una empresa sensibilitzat envers la cultura fa que la convivència dins l’empresa funcioni millor. Una empresa on la gent és més humil, més respectuosa, més oberta a les crítiques constructives, l’empresa és més sòlida. Sens dubte l’afavoreix.

 

Què fa falta per acostar els dos sectors (empresarial i cultural), fins ara distanciats, de manera sistemàtica i regularment?

Perseverança, fer un esforç incansable, constant, en sensibilitzar al teixit empresarial sobre moltes de les reflexions exposades anteriorment.