Tornar a actualitat Notícies

Oberta la Convocatòria 2018 La Llotja de Projectes

09/02/2018

Convocatòria oberta del 9 al 28 de febrer

Oberta la convocatòria 2018 de La Llotja de Projectes de la Fundació ( ) Catalunya Cultura destinada a accelerar i impulsar projectes culturals amb necessitats de finançament per a la seva consolidació i projecció de futur. L’objectiu de la Llotja de Projectes és detectar projectes cuturals singulars, innovadors i amb una alta capacitat de generar impacte social i territorial per a capacitar-los i empoderar-los per a accedir a finaçament privat. Per la seva part, les empreses i filàntrops accedeixen a la nostra Llotja de Projectes per a trobar projectes culturals d’altíssima qualitat i gran projecció.

El meu projecte té les característiques necessàries per a formar part de la Llotja de projectes de la Fundació Catalunya Cultura?

Poden optar a La Llotja de Projectes tots aquells projectes que:

  • Presentin un pressupost inferior a 300.000 euros, i superior a 75.000 euros.
  • L’organització a la que pertanyin compti amb uns ingressos inferiors a 600.000 euros.
  • Sol·licitin un import a finançar inferior al 20% del pressupost del projecte presentat.
  • Comptim amb un mínim de dos anys d’antiguitat i un màxim de 15 anys.
  • Quedaran fora de la convocatòria els projectes artístics de persones físiques individuals, les obres o projectes temporals sense continuïtat i aquells projectes que els beneficiaris siguin entitats públiques.

Com és el procés de selecció de projectes?

Tots els projectes presentats que compleixin els requisits anteriorment esmentats passaran a la fase classificatòria. En la fase classificatòria seran avaluats per un Comitè d’avaluació format per experts en les diferents àrees d’acció de la Fundació. El Comitè avaluarà de forma independent els següents aspectes de cada projecte: singularitat/referència, territorialitat, innovació i impacte social.

De la mateixa manera, els projectes seran avaluats per un Comitè d’experts que tindrà en compte el següents aspectes: la fortalesa del projecte, l’excel·lència, la territorialitat, la continuïtat, la transformació social, l’impacte mediàtic, l’accés a nous públics i nous mercats, l’equip i el lideratge del projecte i la forma jurídica. Els 20 projectes que hagin rebut la puntuació més alta per part d’aquests comitès, passaran a formar part de la Llotja i seran acompanyats per la Fundació ( ) Catalunya Cultura.

 

En què consisteix l’acompanyament de la Fundació Catalunya Cultura?

Inicialment l’acompanyament per part de la Fundació durarà 15 mesos.

L’acompanyament compta amb una primera fase d’acceleració que inclou un pla de formació en la capacitació dels 20 projectes d’abril a juny i una segona fase d’impuls en la consecució de l’estratègia de mecenatge destinada als 10 projectes millor valorats al final de la fase d’acceleració. En cap cas la f  (  ) assumeix la responsabilitat d’assumir els recursos sol·licitats pel projecte en aquesta convocatòria. La f  (  ) fa un treball d’acompanyament.

Fase 1. Acceleració

Continguts del Pla de Formació:

Mòdul 1: Estratègia empresarial.

Mòdul 2: Impacte social.

Mòdul 3: Comunicar amb valors.

Mòdul 4: Comunicar amb comunitats.

Mòdul 5: Metodologia de la valoració de les contraprestacions del mecenatge.

Mòdul 6: Estratègia de mecenatge.

Aquest pla de formació inclou sessions grupals així com mentories individuals i sessions de treball específiques adaptades a les necessitats de cadascun dels projectes.

Els 20 projectes seleccionats per aquesta convocatòria tindran presencia a la Llotja virtual de la Fundació a fi de donar difusió i visibilitat al projecte, a través de la Newsletter de la f  (  ) i els diferents canals de difusió (xarxes socials, mitjans especialitzats).

Finalitzada aquesta primera fase d’acceleració, els 10 projectes que hagin obtingut la millor valoració per part de l’equip de La Llotja de Projectes passaran a la segona fase del programa, la d’impuls en la consecució de l’estratègia de mecenatge.

Fase 2. Impuls

La segona fase de l’acompanyament de La Llotja inclou una formació específica en la capacitació personal per a presentar el projecte davant del món empresarial. Aquesta formació es vehicula a través de l’acompanyament individual per part del Grup de Treball de Mecenatge de la Fundació, format per les empreses del patronat de qui rebran el següent acompanyament:

  • Mentories personalitzades (3-5) amb el mentor assignat amb la finalitat de definir l’estratègia de mecenatge i validar (des d’una mirada empresarial) el Dossier de Mecenatge/ Patrocini.
  • Suport estratègic en la recerca de finançament: identificant potencials mecenes finançadors del projecte i facilitant contactes estratègics.
  • Capacitació per a presentar el projecte davant potencials finançadors privats.

 

Vols saber què va suposar per als projectes de la darrera Llotja l’acompanyament rebut per la Fundació Catalunya Cultura?

Els 10 projectes beneficiaris de la fase d’impuls de La Llotja presentaran la seva proposta cultural a la tercera edició d’iMPULSA davant un auditori d’empreses i persones físiques interessades en el mecantge cultural.

 

Vols saber com va ser la darrera edició d’Impulsa?

 

Tot el que he llegit m’interessa. Com i quan em presento a la Llotja?

La convocatòria 2018 de La Llotja de Projectes de la Fundació ( ) Catalunya Cultura estarà oberta del 9 al 28 de febrer. Per a presentar-te has de cumplimentar el formulari al que podràs accedir clicant a l’enllaç. Et recomanem que llegeixis en deteniment les bases que trobaràs. Si tens qualsevol dubte ens pots contactar a projectes.llotja@fundaciocatalunyacultura.cat