Page 10 - Memoria_actividades_2022
P. 10

COMITÈ EXECUTIU        El Comitè Executiu representa el Patronat i vetlla
        pel compliment correcte de les línies d’actuació de
        la Fundació.        Membres: 7

        Reunions: 5
                  Sr. Enric Crous   Sr. Eloi Planes  Sr. Xavier Gramona
                  President d’honor  President executiu  Vicepresident


            Sr. Ramon Agenjo   Sra. Sílvia Martí  Sr. Miquel Molins  Sra. Maite Esteve
               Vocal        Vocal        Vocal        Vocal
        EQUIP FUNDACIÓ        Membres: 6        Directora: Sra. Maite Esteve
        Projectes i Empresa: Sra. Judith Bordas

        Actes i Aliances: Sra. Gemma Argilés
        Comunicació: Sra. Elena López

        Impulsa: Sra. Helena Morera
        Coordinació: Sra. Anna Cahner
    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15