Page 15 - Memoria_actividades_2022
P. 15

ÀMBIT CULTURAL


        Programa IMPULSA


        CULTURA 2022 (PIC)


        PRESENTACIÓ                    RESUM CONVOCATÒRIA PIC 2022
        El programa IMPULSA CULTURA 2022 és el programa  60 projectes inscrits
        gratuït de formació, mentories i acceleració que la
        Fundació ofereix a projectes culturals de tot el territori  39 projectes seleccionats
        català.
                                 310 hores col·lectives
        Obertura de convocatòria: febrer.
                                 4,58/5 nota mitjana global
        Objectiu: treballar i millorar l’estratègia de la gestió
        global dels projectes per garantir-ne la viabilitat
        i sostenibilitat en el temps.        CALENDARI


                           1a FASE  2a FASE        3a FASE   4a FASE
           CONVOCATÒRIA          FORMACIÓ  ACOMPANYAMENT     VII IMPULSA   ACCELERACIÓ
                           VITUAL  PRESENCIAL       CULTURA
         31/1 - 28/2 11/2 i 21/2 25/3   29/3 - 16/6 13/6 - 17/6 20/7   20/10   27/9 - 16/12
         Convocatòria  Presentacions  Selecció  10 sessions  Jornades Selecció  Presentació  Mentories
          oberta   virtuals  projectes (8 virtuals i  IMPULSA 10 finalistes pública face to face
                          2 presencials)
                                             Premi
                                            IMPULSA
                                            CULTURA

                                                          13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20