Page 3 - Memoria_actividades_2022
P. 3

Índex        INTRODUCCIÓ                                          3

        GOVERNANÇA                                          4

        Composició dels òrgans de govern: Patronat, Consell de Mecenatge i Comitè Executiu      5
        Reunions dels òrgans de govern                                6

        LÍNIES D’ACTUACIÓ                                      12

        ÀMBIT CULTURAL
        Programa IMPULSA CULTURA 2022                                13
        Gala IMPULSA CULTURA                                     15

        Premi IMPULSA CULTURA 2022                                  17
        Comunitat IMPULSA                                      22

        ÀMBIT PÚBLIC

        Grup de Treball de la Llei de Mecenatge i Plataforma pel Mecenatge             23

        ÀMBIT PRIVAT
        Premi EMPRESA CULTURA                                    26

        Segell d’Empresa Compromesa amb la Cultura                         26

        ACTES                                            30


        ALIANCES                                          38

        COMUNICACIÓ                                         40
        Mitjans de comunicació                                    41

        Web corporativa                                       42
        Xarxes socials                                       43
        Newsletter                                         44
        Recursos fotogràfics                                    44

        Vídeos corporatius                                     45
        Infografies                                         45
        Manual d’Identitat Visual Corporativa                            46


        MEMÒRIA ECONÒMICA                                      48
   1   2   3   4   5   6   7   8