Page 25 - Memoria_actividades_2022
P. 25

ÀMBIT PÚBLIC        Suport:
        Grup de treball de la Llei        de Mecenatge


        Membres: 8                    La Fundació està sent una peça clau en la reforma
                                 de la Llei de Mecenatge fent lobby i treballant per a
        Reunions: 15                   garantir l’èxit del procés legislatiu de la reforma de la
                                 llei 49/2002.
        Actes: 3
        Plataforma pel mecenatge: 183


            Sr. Xavier Gramona  Sra. Maite Esteve  Sr. David Camps   Sr. Albert Collado
             Vicepresident Gramona  Directora FCC Innovació Social DKV Seguros Soci de Garrigues
               Patró FCC            Sr. Antoni Donadeu  Sr. David Garrofé   Sr. Enric Rius Sr. Miquel Àngel Vallès
              Assessor tècnic   CEO Binillum  Soci director Rius Consultors  Advocat Vallès bufet d’advocats
                        Empresari assessor Secretari del Patronat FCC                                                          23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30